НЕВПИННА БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗУМУ

Людський розум знаходиться в безперервній роботі, і це є його головною характерною рисою. Однак у деякі моменти він може працювати неправильно. Псевдовідчуття, можна сказати, у нього в крові! Неминуче зустрічаються йому відображення буття заморочують його оптичне поле і обманюють його часом необоротно. Але мозок продовжує функціонувати.

Якщо розум перестає працювати, людина опиняється в ситуації психічної смерті. Ця проблема (припинення функціонування розуму) знаходиться в рамках психіатрії та являє собою трагічне виняток. Адже від зачаття людський розум працює безперервно. З погляду християнської самосвідомості, цей факт означає невпинне Божественне служіння людського розуму.

Справді! Якщо ми поглянемо на феномен функціонування розуму крізь призму християнської антропології, ми прийдемо до висновку, що розум – це та особливість людини, яка ясніше всього висловлює в ньому образ Бога. Таким чином, у функціонуванні розуму закладений релігійний сенс. Він функціонує, щоб бути наслідком «образу» і «подібності». Тому в багатьох творах отців Церкви розум називають «храмом Бога» і засобом безперервного духовного служіння.

Але перш ніж прийти до текстів святих отців, де досліджується феномен священного служіння розуму, ми знаходимо витік проблеми духовної сторони розуму в новозавітних текстах. Слова апостола Павла прості і зрозумілі: «Безперестанку моліться, завжди дякуйте, бо це є воля Божа у Христі Ісуса про вас … Сам же Бог миру нехай освятить вас цілком, і все ваше єство, дух і душу і тіло, нехай буде бездоганно дотримано в прихід Господа нашого Ісуса Христа» (1 Фес. 5: 17-18, 23). (Постійно і невпинно з благоговінням спілкуйтеся з Богом за допомогою молитви. За все дякуйте Богові. Це Його воля, яку Він відкрив нам, щоб ми проповідували її. Нехай Бог – джерело істинного світу – освятить ваш розум, душу і тіло, щоб вони бездоганно зберігали присутність Господа Ісуса Христа).

Цей уривок з послань апостола Павла являє собою один з найважливіших текстів, безпосередньо присвячених екзистенціальній проблематиці людського життя. У свідомості апостола безперервна молитва є найзначнішим життєвим призначенням християнина, постійно і у всьому змінює його на краще згідно з волею Господа Ісуса Христа. Однак іноді апостольські слова здаються важкими і заплутаними і звучать в раціональній свідомості християнина як якийсь утопічний і повчальний наказ.

«Безперестанку моліться»! Чи не згодні ви (сказав би нам цей християнин), що в цих словах є перебільшення, яке потребує розгляду?

Що мається на увазі під «безперестанною молитвою»? Можливо, подібне спонукання для людського розуму є безпідставним, якщо вважати, що у розуму є лише одна можливість функціонування? Іншими словами, чи може розум бути головним і безпосереднім знаряддям, що здійснює контакт людини з об’єктивною реальністю, і одночасно молитися? Чи не звернений чи цей заклик Павла до двох якісно протилежних функцій мозку – спрямованості до трансцендентного – неба, з одного боку, або ж – до мирського й земного, з іншого?

Раціональний християнин вважає – і це природно – що розум може виражати лише одне з цих якостей і мати лише одну спрямованість: або «мешкати» на небесах, або вести діалог із земним. У такому випадку, як апостол Павло може звертатися з таким закликом, який виявляє очевидне протиріччя? Але справа в тому, що апостол не є раціоналістом. І його розум працював за законами, що є  протиприродними нашій мирській логіці. Його розум перебував «в Богу», і, отже, для нього перспектива людського життя не в «нинішньому столітті», але в «майбутньому». Апостол говорить про повне посвяченні людини Богу, маючи це як даність. Його побажання «нехай освятить вас цілком, і все ваше єство, дух і душу і тіло, нехай буде бездоганно дотримано в приходу Господа нашого Ісуса Христа» – це побажання повного духовного оновлення людини. З постійним елементом буття тут поєднується повне перетворення в «людину нову, що створеного за подобою Бога у справедливості й святості правди» (Еф. 4:24). Для апостола Павла духовна цілісність недосяжна без безперестанного Божественного служіння розуму.

Таким чином, в словах апостола немає суперечності. Він не вимагає поділу розуму на два діаметрально протилежних виду функціонування. Навпаки, він шукає гармонії між роботою розуму і плином буття. Діяльний динамізм розуму повинен проникнути протягом буття, взяти гору в ньому і підпорядкувати його екзистенційній вимозі бути «за образом і подобою». Про це говорить апостол. А цю дію розуму, безперечно, може розцінюватися не інакше, як Божественне служіння.

Оскільки «Божественне служіння» має на увазі жертву, а жертва в широкому релігійному сенсі цього слова означає таємничий процес оновлення, Божественне служіння розуму – це поєднання безперервної молитви з щоденним плином життя.

Потрібно особливо підкреслити, що ідея безперервної молитви звернена не тільки до ченців і пустельників. Аж ніяк ні. Цей заклик апостола Павла спрямований до людей, що живуть в миру, що борються, щоб заробити на хліб. До тих, хто залучений в життєві турботи і безпосередньо стикається з проблемами існування. Апостол знає, що він робить і говорить. Він залишається вірним і послідовним перспективі «благого оновлення» людини за образом Ісуса Христа.

Ця остання ідея повинна позбавити наш дух від впливів, які останні роки стали виходити з чернечого середовища. Тверезість ченців, що досягається за допомогою безперервної молитви, часом змушує деяких християн відійти від апостольського світогляду в бік мирського скептицизму. Вони міркують: «Звичайно, ченці і пустельники мають лише одне заняття: молитву. Однак ми живемо в світі, який повний занепокоєності і стресу, помилкових суджень і шизофренічного відчуження, і ми не можемо прийняти і зробити частиною свого повсякденного життя це апостольське вчення». Тобто «безперервна молитва» пов’язується лише із монастирем і людьми, які прийняли обітницю чернецтва, сприймається як духовне служіння чернечого й аскетичного свідомості. Що ж стосується нас, християн, що живуть в миру, то в більшості випадків ми, в міру можливості, обмежуємося недільної літургією і службами Страсної П’ятниці та Різдва!

Але тут легко може відбутися підміна понять. Рішення проблеми безпосереднього зв’язку безперервної молитви з плином буття у всьому його обсязі криється в межі поняття молитви, про яку говорить апостол Павло. Що вкладає апостол в поняття безперервної молитви?

Основне значення слова «молитва» – це, звичайно, розмова з Богом. Ця розмова полягає в собі славослів’я, моління і подяки. Таке розуміння молитви означає обмеження вираження ставлення людини до Бога за допомогою слів. Але апостол шукає не тільки слова … Він прагне до наповнення розуму безмежною Божою присутністю і, кажучи інакше, відданості Йому всім своїм єством.

Згадаймо відому фразу: «в Ньому ми живемо і рухаємося й існуємо». Згідно апостолу, кожна людина, і, особливо, свідомий християнин, повинен пам’ятати про це своє існування в благодаті й присутності Божій. Тому апостол дає якийсь загальний принцип людської поведінки: «Все, що б ви не робили, робіть від душі, немов Господові, а не для людей, знаючи, що ви в заплата від Господа отримаєте спадщину. Господові Христові служите »(Кол. 3:23-24).

Фраза «все, що б ви не робили» являє собою висновок. Так як перед цим апостол Павло говорить про борг і обов’язках подружжя один до одного, дітей до батьків і батьків до дітей, рабів до панів, включаючи всі життєві ситуації в слово з безмежним глуздом. «Все» – це людське життя у всій її цілісності. Не тільки міжособистісні відносини, сфера, в якій, безумовно, укладені найбільш серйозні життєві проблеми, а й будь-яка ситуація або діалог людини з провокаціями і проблемами буття. У всіх життєвих ситуаціях християнин «служить Господу». Безпосередні щоденні труднощі приносять християнину «заробіток» в Христі Ісусі. І християнин, усвідомлюючи такий стан речей, вживає цей «заробіток» «для Господа, а не для людей».

Апостольський заклик робити все для Господа і його висновок про необхідність «служити Господу» відкриває нам іншу сторону молитви і розширює звичні межі молитви як славослів’я, прохання і подяки, добре знайомої середньостатистичному християнину. Для такого християнина молитва – це занурення в себе і розмова з Богом. Для апостола Павла цей молитовний діалог (безперервна молитва) поширюється на все людське буття. Кожна мить свого життя людина «служить Господові Христу», що має на увазі молитися кожну мить життя, молитися безперестанно.

Безперервна молитва як дія, що виконується людиною «у Господові» здебільшого являє собою досвід уявних діалогів з Богом. Такого роду досвід був представлений преподобним Никодимом, який допомагає нам зрозуміти суть «безперервної молитви», яку здійснює, як було додано вище, «з благоговінням».

Преподобний Никодим пише: «Деякі кажуть, що розумова молитва відбувається навіть тоді, коли людина, зосередивши всі розумні сили своєї душі і серця, не говорить ні слова ні в слух, ні про себе. Один лише розум його розуміє і являє беззмінно, що Бог знаходиться поруч з ним, як людина належить перед Ним зі страхом і трепетом, як засуджений, а інший раз з живою вірою, бажаючи отримати Його допомога, чи з любов’ю і радістю, бажаючи служити Йому у всьому. Це те, про що говорить Давид: «Бачу я Господа перед собою» (Пс. 15: 8)».

Істинний християнин («духом палаючий і Богу служачи») кожну мить свого життя перебуває в діалозі з Богом і завжди бачить Його перед собою. Будь безпосередній життєвий досвід – це поле діалогу між християнином і Богом. Розум його служить Богові безперестанно.

Таким чином, заклик апостола Павла до безперервній молитві не утопічний. Така молитва не є несумісною з роботою розуму і ставленням цієї роботи з навколишньою дійсністю. Адже поділ на чисто розумову активність і молитовну діяльність розуму є удаваними і з’єднуються вони в цілісному таїнстві «Божественної літургії буття». Служіння розуму, як Божественна літургія, творче з’єднує дві ці боки розуму при постійному сприянні сили Святого Духа. Це робить «невпинну молитву» цілком досяжною. Вона може стати постійною і невід’ємною частиною життя, висловлюючи суть справжнього буття в рамках духовної діяльності людського розуму.

Фізіологічна і, отже, досяжна функція розуму – це творіння безперервної молитви. Але вона повинна здійснюватися в ім’я Ісуса, ім’я, що перевершує все.

професор Іоанніс Корнаракі

Переклад українською мовою – «Київське Православ’я»