Оновлення бібліотеки нашого сайту

Акты Виленской археографической комиссии. Том XXXIII. Акты, относящиеся к истории Западно-русской церкви. Вильна.: Тип. “Русский почин”, 1908 г. – 651 с.

Велика кількість Актів і документів Віленського центрального архіву (19244 Актових книг) і бажання досліджувати минуле Великого Князівства Литовського, викликали потребу особливої ​​комісії для розбору в місті Вільна древніх Актів.

Комісія опублікувала в Період з 1865 по 1915 тридцять дев’ять томів матеріалів.

http://kyiv-pravosl.info/biblioteka/